Vandanalyse af vandet fra Toftlund Vandværk

 

Toftlund Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Toftlund Vandværk's vand er 8,6 se hårdhedsinddelingen her

Se vandværkets vandanalyser på www.mitdrikkevand.dk

Der vil i 2024 være 9 vandprøver. 

Vandbehandling foregår igennem filter og der tilsættes ingen kemi.

Her kan indvindingsområdet ses. Tryk her