Vandanalyse af vandet fra Toftlund Vandværk

Toftlund Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Toftlund Vandværk's vand er 8,6 se hårdhedsinddelingen her

Se vandværkets vandanalyser på www.mitdrikkevand.dk